Faik Konica

përkujtohet sot

në 76 vjetorin e vdekjes

Mishela Rapo

mbush sot

18 vjeç

Ali Huruglica

përkujtohet sot

në 22 vjetorin e vdekjes

Drita Ukaj

mbush sot

33 vjeç

Zena Aliu

mbush sot

44 vjeç

🎥 Videoklip Premiere

“Qielli I 7”

Vesa Smolica

Ora 18:00