A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

Përplasja E Brezave

Përplasja e brezave është një temë ndoshta e vjetër sa njerëzimi, një brez i vjetër që kërkon të bëjë zap të riun, e i riu që del kundër të vjetrit,
ka shumë raste kur i vjetri e ka saktë dhe i riu gabim, ka raste kur i riu saktë dhe i vjetri gabim, ka raste e kanë të dy gabim ose të dy saktë, por që të mos ketë përplasje pa fund,
e mira e të mirave në këtë përplasje të egër në ideologji si lindja me vdekjen dhe si vdekja me lindjen, e ashpër, është të kryhet “vrasja e babait”,
në kuptimin e mirë dhe i biri apo e bija të vazhdojë jetën e tija, paqësore, të qetë, të mirë në udhë të drejtë, pa uzurpimin e një brezi më të vjetër.

- poezi nga Dionis Xhafa


Nuk ka akoma asnjë votë